Prace antykorozyjne

Prace antykorozyjne to nie tylko malowanie ale również przygotowanie powierzchni poprzedzone specjalistyczną ekspertyzą tak aby sporządzić kompletny plan pracy i jej technologie wykonania. Do tego celu niezbędna będzie wizja lokalna do której zachęcamy.